• نکسوز

نکسوز

ابعاد : 122 * 244
ضخامت : 16 میلیمتر
قیمت خام : 370.000 تومان
قیمت روکش مات : 90.000 تومان
قیمت روکش هایگلاس : 130.000 تومان
قیمت روکش چرم : 180.000 تومان