هلسینکی (درختی)

رایگان
کد محصول RC1893073082
وزن 0
ابعاد 0 ×0× 0

ابعاد : 122 * 244
ضخامت : 16 میلیمتر
قیمت خام : 250.000 تومان
قیمت روکش مات : 90.000 تومان
قیمت روکش هایگلاس : 130.000 تومان
قیمت روکش چرم : 180.000 تومان
رنگ شاخه ها : 100.000 تومان

×
×