• کد 700 و 800

کد 700 و 800

تایل های لیزر پی وی سی   8 میل
ابعاد : 60 * 60 ، قیمت 35 ت

تایل های لیزر ام دی اف   6میل
ابعاد : 60 * 60 ، قیمت 40 ت

قابل تولید به همراه طلق پشت کار